Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Diagnozowanie

Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna:

 • poziomu rozwoju psychoruchowego
 • opóźnień i dysharmonii w rozwoju
 • poziomu funkcji poznawczych, inteligencji, zdolności uczenia się, procesów pamięci, koncentracji uwagi
 • potencjału i uzdolnień
 • funkcji percepcyjno-motorycznych (percepcji wzrokowej, słuchowej, grafomotoryki oraz ich integracji)
 • sfery emocjonalnej i osobowości
 • zaburzeń emocjonalnych oraz trudności adaptacyjnych
 • zaburzeń zachowania
 • przyczyn niepowodzeń szkolnych
 • trudności w uczeniu się czytania, pisania oraz matematyki (min. dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii)
 • dojrzałości szkolnej, wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły, odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego
 • umiejętności szkolnych.

Diagnoza logopedyczna:

 • przesiewowe badania mowy
 • diagnoza rozwoju mowy i wad wymowy.

Diagnoza w zakresie doradztwa zawodowego:

 • ocena preferencji i zainteresowań oraz ewentualnych ograniczeń w wyborze zawodu.