Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Oferta Poradni

WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

ROK SZKOLNY 2020 / 2021

 

Warunki realizacji zajęć:

Ze względu na trwającą pandemię COVID – 19 , zajęcia na terenie szkoły zamierzamy realizować głównie w II półroczu roku szkolnego 2020/21, po ustąpieniu obostrzeń, związanych z bezpieczeństwem uczniów i pracowników placówek oświatowych.

W przypadku nauczania zdalnego lub hybrydowego istnieje możliwość przekazywania wychowawcom nagranych prezentacji niektórych form.

W uwagach do oferty umieszczone są szczegółowe informacje dotyczące sposobów realizacji danego tematu.

Podczas realizacji zajęć konieczne jest:

  • zapewnienie warunków lokalowych oraz materiałów do prowadzenia zajęć (np. papier,ksero, itp. –wg ustaleń z prowadzącym zajęcia);
  • wcześniejsze poinformowanie uczestników zajęć o terminie i tematyce spotkania;
  • podczas zajęć dla zespołów klasowych zalecana jest obecność wychowawcy klasy.

Ze względu na planowanie i organizację pracy szkół, przedszkoli i Poradni, prosimy o zwrotne przesłanie informacji – wypełnione „Karty zgłoszeń”, na adres Poradni lub pozostawienie podpisanych kopert w sekretariacie Poradni do dnia 10.12.2020r.

 

UCZNIOWIE

Nr zajęć

TEMAT

FORMA

DLA KOGO

CZAS

PROWADZĄCY

UWAGI

1.

Zdrowy styl życia.

warsztaty

KLIKNIJ ABY POBRAĆ

kl. IV - VIII

szkoła podstawowa, ponadpodstawowa

2 godz.

A. Jaros

Prezentacja do pobrania ze strony internetowej PPP lub warsztaty w II półroczu

2.

Kształtowanie kompetencji społecznych.

warsztaty

szkoły podstawowe

kl. IV-VIII

2 godz.

M. Trojanowska-Szymczak

A. Jaros

II półrocze

3.

Uzależnienia.

prezentacja

KLIKNIJ ABY POBRAĆ

 

klasa VI-VIII szkoły podstawowej 

A. Jaros

Prezentacja do pobrania ze strony internetowej PPP

4.

Zajęcia dla uczniów zdolnych rozwijające kreatywność.

trening

kl. VIII - szkoły podstawowe

i

kl. III - szkoły ponadpodstawowe

3 godz.

B. Kościelniak

Zajęcia w PPP

II półrocze

5.

Kim zostać? Wybór kierunku kształcenia i zawodu

warsztaty + konsultacje

klasy VIII

szkoły podstawowej

2 godz. + 1 godz. konsulta-cja

M. Trojanowska- Szymczak

II półrocze

W I półroczu indywidualne porady na podstawie badań i bez badań

 

NAUCZYCIELE

Nr zajęć

TEMAT

FORMA

DLA KOGO

CZAS

PROWADZĄCY

UWAGI

6.

Problemy wychowawcze, rodzinne, emocjonalne.

Prawo oświatowe.

konsultacje telefoniczne

nauczyciele, pedagog, dyrektor;

wszystkie typy placówek

 

K.Piotrowska, A.Wojtczak; opiekunowie placówek;

wg potrzeb placówki

7.

IPE-T, edukacja włączająca i inne problemy.

konsultacje telefoniczne

wszystkie typy placówek 

Opiekunowie placówek;

K. Kosińska-surdopedagog

E. Kubiak -tyflopedagog

wg potrzeb placówki

8.

Zaburzenia kompetencji językowych. Stymulacja rozwoju mowy u dzieci.

konsultacje telefoniczne

nauczyciele przedszkoli, inni specjaliści prowadzący pomoc psych. – ped. 

K. Majewska

K. Lange

B. Hołodiuk

wg potrzeb placówki

9.

Uczeń z deficytami rozwojowymi funkcji percepcyjno – motorycznych, z trudnościami w nauce, z ryzykiem dysleksji rozwojowej, z dysleksją rozwojową.

konsultacje telefoniczne

specjaliści, prowadzący zajęcia korekcyjno - kompensacyjne w szkole podstawowej B.Hołodiuk A. Wojtczakwg potrzeb placówki

10.

Sieć współpracy psychologów.

warsztaty

psycholodzy ze szkół i placówek oświatowych

2 godz

B. KościelniakSpotkania na terenie PP-P.

11.

Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych- sieć

warsztaty

pedagodzy

ok.

3 godz

B. Kościelniak

M. Trojanowska-Szymczak

na terenie PPP, ostatni piątek miesiąca

- terminy spotkań odrębnym pismem

Na pisemny wniosek dyrektora szkoły lub placówki, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna prowadzi:

  • mediacje,
  • interwencje kryzysowe

 

RODZICE

Nr zajęć

TEMAT

FORMA

DLA KOGO

CZAS

PROWADZĄCY

UWAGI

12.

Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci.

prelekcja

przedszkola,

szkoły podstawowe

I-III

1godz.

M. Łacina

II półrocze

13.

Stymulowanie rozwoju dziecka.

prelekcja

przedszkola,

szkoły podstawowe

kl. I-III

1godz.

M. Łacina

II półrocze

14.

Wspieranie rozwoju mowy dziecka w młodszym wieku przedszkolnym.

prezentacja multimedialna

przedszkola

1godz.

K. Lange

Prezentacja do pobrania ze strony internetowej PPP

15.

Trudny nastolatek.warsztatyszkoła podstawowa kl. V – VIII.

30min.

A. Jaros

II półrocze

16.

Szkoła dla Rodziców.

warsztaty,

cykl 10 spotkań

rodzice

3godz.

  1. Wojtczak

  2. Kościelniak

na terenie PPP;

indywidualne zgłoszenia rodziców (telef. lub osobiste)