Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Oferta Poradni

WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Warunki realizacji zajęć:

Ze względu na planowanie i organizację pracy szkół, przedszkoli i poradni, prosimy o zwrotne przesłanie informacji – wypełnione „Karty zgłoszeń”, na adres Poradni lub pozostawienie ich w sekretariacie Poradni do 29.09 2021 r.

Podczas realizacji zajęć konieczne jest:

  • zapewnienie warunków lokalowych oraz materiałów do prowadzenia zajęć (np. papier, ksero, itp. wg ustaleń z prowadzącym zajęcia);
  • wcześniejsze poinformowanie uczestników zajęć o terminie i tematyce spotkania;
  • podczas zajęć dla zespołów klasowych zalecana jest obecność wychowawcy klasy.

Z uwagi na trwającą pandemię COVID – 19, Poradnia dostosuje swoje działania do zaistniałej sytuacji epidemicznej.

W przypadku nauczania zdalnego lub hybrydowego istnieje możliwość przekazywania wychowawcom nagranych prezentacji niektórych form.

W uwagach do oferty umieszczone są szczegółowe informacje dotyczące sposobów realizacji danego tematu.

 

UCZNIOWIE

Nr zajęć

TEMAT

FORMA

DLA KOGO

CZAS

PROWADZĄCY

UWAGI

1.

Zdrowy styl życia – profilaktyka w sytuacji epidemicznej.

warsztaty

kl. IV - VIII oraz szkoły ponadpodstawowe

2 godz.

A. Jaros

karta zgłoszenia

2.

Kształtowanie kompetencji emocjonalno - społecznych.

warsztaty

kl. V-VIII

2 godz.

M. Trojanowska-Szymczak

A. Jaros

karta zgłoszenia

3.

Uzależnienia.

prezentacja

KLIKNIJ ABY POBRAĆ

Kl. VII – VIII i szkoły ponadpodstawowe

 

A. Jaros

do pobrania ze strony Poradni

4.

Zajęcia dla uczniów zdolnych rozwijające kreatywność.

trening

kl. III - szkoły ponadpodstawowe

3 godz.

B. Kościelniak

zajęcia tylko w PPP

karta zgłoszenia

5.

Kim zostać? Wybór kierunku kształcenia i zawodu

warsztaty

klasy VIII

 

2 godz.

M. Trojanowska- Szymczak

karta zgłoszenia

 

6.

Drogi do dorosłości – planowanie własnego rozwoju w zakresie edukacji i wyboru zawodu

warsztaty

klasy III L.O

2 godz.

M. Trojanowska-Szymczak

karta zgłoszenia

7.

Na czym polega tolerancja?

warsztaty

wszystkie klasy szkoły podstawowej i kl. I ponadpodstawowej

kl. I-III – 1 godz.

od kl. IV - 2 godz.

Anna Jaros

karta zgłoszenia

 

 

8.

Badania przesiewowe mowy

konsultacje

roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne i kl. I szkoły podstawowej

 

Bożena Hołodiuk

Katarzyna Lange

Katarzyna Majewska

karta zgłoszenia

9.

Konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem w sytuacji pandemii

warsztaty

szkoły ponadpodstawowe

2 godz.

K. Piotrowska

M. Łacina

B. Kościelniak

karta zgłoszenia

 

 

NAUCZYCIELE

Nr zajęć

TEMAT

FORMA

DLA KOGO

CZAS

PROWADZĄCY

UWAGI

9.

Problemy wychowawcze, rodzinne, emocjonalne. Prawo oświatowe.

Konsultacje i

udział w Radach Pedagogicznych

nauczyciele, pedagog, dyrektor;

wszystkie typy placówek

 

K.Piotrowska A.Wojtczak opiekunowie placówek

wg potrzeb placówki

zgłoszenie pisemne

10.

IPE-T, edukacja włączająca; inne problemy.

konsultacje

wszystkie typy placówek

 

opiekunowie placówek

K. Kosińska-surdopedagog

E. Kubiak -tyflopedagog

 

wg potrzeb placówki

zgłoszenie pisemne

11.

Zaburzenia kompetencji językowych. Stymulacja rozwoju mowy u dzieci.

warsztaty

nauczyciele przedszkoli, inni specjaliści prowadzący pomoc psych. – ped.

 

K. Majewska

K. Lange

B. Hołodiuk

karta zgłoszenia

 

 

12.

Uczeń z deficytami rozwojowymi funkcji percepcyjno – motorycznych, z trudnościami w nauce, z ryzykiem dysleksji rozwojowej, z dysleksją rozwojową.

warsztaty

specjaliści, prowadzący zajęcia korekcyjno - kompensacyjne w szkole podstawowej

 

B.Hołodiuk A. Wojtczak

M.Trojanowska - Szymczak

karta zgłoszenia

 

 

13.

Sieć współpracy psychologów.

warsztaty

psycholodzy ze szkół i placówek oświatowych

2 godz.

 

B. Kościelniak

spotkania na terenie PPP; min. 2x w roku

14.

Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych- sieć

warsztaty

pedagodzy

ok.

3 godz.

B. Kościelniak

M. Trojanowska-Szymczak

na terenie PPP, ostatni piątek miesiąca

- terminy spotkań odrębnym pismem

Na pisemny wniosek dyrektora szkoły lub placówki, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna prowadzi:

  • mediacje,

  • interwencje kryzysowe

 

RODZICE

Nr zajęć

TEMAT

FORMA

DLA KOGO

CZAS

PROWADZĄCY

UWAGI

15.

Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci w sytuacji pandemicznej.

prelekcja

kl. I-III szkoły podstawowe

1godz.

M. Łacina

na terenie szkół,

karta zgłoszenia

16.

Stymulowanie rozwoju dziecka.

prelekcja

przedszkola

1godz.

M. Łacina

na terenie przedszkoli, karta zgłoszenia

17.

Wspieranie rozwoju mowy dziecka w młodszym wieku przedszkolnym.

prezentacja multimedialna

przedszkola

1godz.

K. Lange

karta zgłoszenia

 

18.

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

warsztaty,

cykl 10 spotkań

rodzice dzieci i młodzieży w każdym wieku

jedno spotkanie - 3godz.

  1. Wojtczak

  2. Kościelniak

na terenie PPP;

indywidualne zgłoszenia rodziców-sekretariat(tel. lub osobiste)

19.

Jak kształtować moralną postawę dziecka ?

prelekcja

przedszkola i szkoły podstawowe(kl. I- VI)

1 godz.

  1. Jaros

na terenie przedszkoli i szkół,

karta zgłoszenia

 

Karta zgłoszenia na zajęcia

Potwierdzenie realizacji zajęć przez PPP