Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Procedury zapobiegania COVID-19 od 1.09.2021

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA COVID-19

 

Ogólne zasady przyjmowania klientów w poradni.
 1. W poradni przyjmowane są tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Rodzic, pełnoletni uczeń przy ustalaniu terminu wizyty w poradni są informowani, że do placówki nie mogą przychodzić osoby chore, przebywające na kwarantannie, ani w izolacji domowej.
 3. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych u dziecka rodzic powinien odpowiednio wcześniej powiadomić poradnię i odwołać wizytę.
 4. Zgłaszanie i odwoływanie wizyt oraz rejestracja dzieci i młodzieży odbywa się telefonicznie. Wizyty klientów są umawiane na konkretną datę i godzinę.
 5. Grafik przyjmowania klientów układa się tak, aby nie doprowadzać do gromadzenia się osób w poczekalni.
Wizyta w poradni
 1. Na wizytę do poradni dziecko przychodzi z jednym rodzicem.
 2. Rodzic ani dziecko nie mogą mieć widocznych objawów infekcji. Rodzic i dziecko mają mierzoną temperaturę.
 3. Na podstawie widocznych objawów infekcji lub temperatury ciała mierzonej termometrem bezdotykowym wskazującym 37,5oC i więcej, zasadna jest odmowa przyjęcia dziecka i rodzica oraz poinstruowanie o konieczności konsultacji z lekarzem.
 4. Na teren poradni rodzic i dziecko wchodzą w maseczce zakrywającej usta i nos, dezynfekują dłonie (lub zakładają rękawiczki ochronne), z wyłączeniem:
  1. dziecka do ukończenia 4. roku życia;
  2. osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust.
 5. Rodzic zajmuje wskazane miejsce w poczekalni i nie przemieszcza się bez ważnego powodu, zachowując bezpieczną odległość od innej osoby, min. 1,5 metra.
 6. Badanie/zajęcia przeprowadzane są z zastosowaniem niezbędnych środków ostrożności: szyba pleksiglasowa, bezpieczna odległość między diagnostą i dzieckiem.
 7. W szczególnych przypadkach wskazana jest obecność rodzica w gabinecie podczas badania, z zachowaniem środków ostrożności. Decyzję podejmuje diagnosta.
 8. Osoby przyjmowane są zobowiązane do posiadania i korzystania w trakcie pobytu w poradni z własnych długopisów, kredek, ołówków, gumek do ścierania, o czym Rodzice są informowani w trakcie umawiania na wizytę.
 9. Narzędzia używane przez dziecko w procesie diagnostyczno-terapeutycznym podlegają dezynfekcji przy użyciu odpowiednich środków - płyny dezynfekcyjne, lampa UV-C STERILON.
Wytyczne dla pracowników
 1. Po wejściu do Poradni należy zdezynfekować ręce.
 2. W bezpośrednim kontakcie z klientem nosić osłonę nosa i ust – maseczkę.
 3. Pracownicy, którzy w czasie pracy nie mają styczności z osobami z zewnątrz nie mają obowiązku zasłaniania ust i nosa.
 4. Należy zachować bezpieczną odległość od klientów i współpracowników (min. 1,5 m).
 5. Często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem i dezynfekować osuszone dłonie.
 6. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 7. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 8. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy indywidualne/wspólne były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy, pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak klawiatura i myszka, włączniki świateł, klamki, poręcze, blaty, oparcia krzeseł, telefon.
 9. Organizacja pracy poradni uwzględnienia system zmianowy.
 10. Stosowane są ograniczenia korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych. Organizacja pracy w placówce zapewnia utrzymanie rekomendowanej odległości pomiędzy pracownikami wynoszącej co najmniej 1,5 m.
 11. Wszystkie zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej wyrzucane są do wyznaczonych pojemników.
Zachowanie profilaktyki
 1. W poradni zainstalowane są pojemniki z preparatem dezynfekcyjnym, w tym przy wejściu/wyjściu, w widocznych miejscach umieszczone są instrukcje dotyczące mycia i dezynfekcji rąk.
 2. Regularnie są wietrzone pomieszczenia.
 3. W poradni, kilka razy w ciągu dnia czyszczone są powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł. Wprowadzony jest monitoring prac porządkowych.
Postępowanie w sytuacji podejrzenia zakażenia pracownika poradni
 1. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, odesłać do domu i zalecić kontakt z lekarzem; wstrzymać przyjmowanie klientów.
 2. Należy ustalić obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzić rutynowe sprzątanie oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).
 3. Po ocenie sytuacji dyrektor poradni ustala dalsze działania; np. powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zduńskiej Woli.
Postępowanie w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem klienta poradni
 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby: temperatura ciała mierzona termometrem bezdotykowym wskazującym 37,5o C i więcej, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie zostaje wpuszczona na teren poradni i poinformowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do lekarza.
 2. W przypadku wystąpienia w/w objawów w trakcie pobytu w poradni należy przerwać prowadzone czynności np. diagnozę, terapię, poinformować o tym rodzica i dyrektora, niezwłocznie odesłać dziecko do domu i zalecić kontakt z lekarzem.
 3. Ustalić obszar, w którym poruszał się i przebywał klient, przeprowadzić rutynowe sprzątanie oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).
 4. Ustalić listę pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w poradni, co osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem.
 5. Po ocenie sytuacji dyrektor poradni ustala dalsze działania; np. powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zduńskiej Woli.