Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Scenariusze zajęć reintegracyjnych

Informacja dla wychowawców:

Oddajemy do Państwa dyspozycji scenariusze zajęć reintegracyjnych, które można wykorzystać na lekcjach wychowawczych. Każdy z nich przeznaczony jest na 45 min. Są one podzielone na grupy wiekowe.

I scenariusz – klasy I-III

II scenariusz – klasy IV-VI

III scenariusz – klasy VII-VIII

IV scenariusz – klasa I szkoły ponadpodstawowej

V scenariusz - od II klasy szkoły ponadpodstawowej

 

SCENARIUSZ NR 1

Kl. I-III

Cel zajęć: Budowanie spójności zespołu klasowego; stymulacja rozwoju kompetencji interpersonalnych, nazywania, wyrażania i rozumienia emocji.

Forma: warsztat

Czas trwania: 45 minut

Grupa wiekowa: I - III klasa

 1. Wprowadzenie dotyczące celu spotkania. Wyjaśnienie dzieciom, że zajęcia mają służyć zabawie, ale także lepszemu poznaniu się, budowaniu dobrej atmosfery w grupie
 2. Uścisk przyjaźni (ćw. wprowadzające). Wszyscy uczestnicy spotkania ustawieni są w kole i trzymają się za ręce. Prowadzący ściska dłoń sąsiada i wypowiada słowa: "Iskierkę puszczam w krąg niech wróci do mych rąk". Następnie dziecko przekazuje uścisk swojemu koledze itp., aż uścisk wróci do prowadzącego.
 3. Zamieniają się miejscami wszyscy, którzy... (ćw. na rozgrzewkę) Uczestnicy siedzą w kręgu na krzesłach. Dla jednej osoby, która stoi pośrodku, brakuje miejsca i chce je zdobyć. Rozpoczyna zabawę mówiąc: "Zamieniają się miejscami osoby, które lubią czekoladę." (lub: nie lubią mleka, mają w domu kota, mają jasne włosy, są dziewczętami itp.) W tym momencie uczestnicy podrywają się z krzeseł i muszą zmienić miejsce. Osoba, dla której zabraknie krzesła kontynuuje zabawę. (Zabawa jest bardzo dynamiczna dlatego należy zadbać o bezpieczeństwo uczestników.)
 4. Narysuj swoje imię (rozwijanie wyobraźni, umiejętności prezentacji, uważność). Każdy z uczestników rysuje na kartce swoje imię w dowolny sposób. Potem następuje prezentacja rysunków i ewentualne objaśnienia.
 5. Kurtyna (zabawa energetyzująca) Klasę dzielimy na dwie grupy. Dwie osoby trzymają uniesiony koc tak, aby przeciwne drużyny nie widziały się. Po obu stronach kurtyny siadają uczniowie (po jednym z każdej strony). Po opuszczeniu kurtyny należy jak najszybciej podać imię przeciwnika. Osoba, która pierwsza wypowie imię - wygrywa i włącza pokonanego do swojej drużyny. Wygrywa ta grupa, która zgromadzi po swojej stronie więcej osób.
 6. "Krążące pudełko" (budowanie dobrej atmosfery, okazywanie sympatii, autoprezentacja). Dzieci siedzą w kole. W czasie trwania muzyki krąży pudełko, gdy muzyka milknie osoba, u której znajduje się pudełko wykonuje polecenie nauczyciela.

Przykładowe zadania: podaj rękę wszystkim kolegom, uśmiechnij się do Kasi, powiedz, co najbardziej lubisz robić w wolnym czasie, powiedz coś miłego osobie siedzącej obok ciebie…

 1. Szukanie podobieństw (budowanie bliskości) "Poszukaj kogoś, kto ma włosy tego samego koloru, co ty, jest tego samego wzrostu, urodził się w tym samym miesiącu, ma takie samo imię itp. i podaj mu rękę."
 2. Podsumowanie. Zebranie informacji od dzieci: Co zapamiętały z zajęć; co im się najbardziej podobało? Rundka – Czuję się jak… (określenie emocji: zadowolona, wesoła, radosna? Można przygotować narysowane ‘buźki’ z pozytywnymi emocjami, rozdać dzieciom i poprosić o wybranie tej, która prezentuje obecny ich stan)

 

SCENARIUSZ NR 2

KL.IV – VI

Cel zajęć: integracja zespołu, dodanie energii grupie, zbudowanie klimatu bliskości i bezpieczeństwa

Forma: warsztat

Czas trwania: 45 minut

Grupa wiekowa: IV-VI klasa

Nauczyciel wita uczniów i podaje cel zajęć oraz przypomina ogólne zasady pracy warsztatowej, przyjęte w zespole klasowym.

Ćwiczenie 1. „IMIONA” (ćwiczenie na rozgrzewkę)

Uczeń stoi na środku koła utworzonego z krzeseł, na których siedzą pozostali uczestnicy zajęć. Na sygnał osoby prowadzącej podaje wybraną przez siebie literę alfabetu. Zadaniem ucznia rozpoczynającego rundkę, a następnie kolejnych siedzących w kole, jest wymienienie przynajmniej jednego imienia koleżanki lub kolegi z klasy, które zaczyna się na wskazaną literę. Jeśli takiego imienia nie ma, osoba odpowiadająca podaje nazwę kwiatu np. bratek. W przypadku pomyłki zajmuje miejsce w kole.

Ćwiczenia 2. „Pamiętam, że lubisz…” (budowanie bliskości; ćw. pokazujące wychowawcy jak dobrze uczniowie się znają; dla uczniów – zdobywanie wiedzy o rówieśnikach)

Uczniowie nadal siedzą w kole. Rundkę zaczyna osoba wskazana przez nauczyciela. Mówi do swojego sąsiada po lewej stronie - „pamiętam, że lubisz i wskazuje co… np. jeździć na rowerze”. Ćwiczenie jest zakończone, gdy wszyscy siedzący w kole wypowiedzą podaną kwestię.

Ćwiczenie 3. „Rysunek dłoni” (budowanie pozytywnej samooceny). Uczniowie na kartce obrysowują swoją dłoń, w środku wpisują swoje imię, a na palcach swoje pozytywne cechy. Następnie losowo utworzone zostają trzy/cztery grupy. Każda z grup ma stworzyć z wyciętych dłoni jakiś obraz i go podpisać. Na formę graficzną i podpis muszą zgodzić się wszyscy członkowie grupy. Prace są przyczepiane do tablicy.

Ćwiczenie 4. „Malujemy obraz” (ćw. energetyzujące)

Uczniowie stoją swobodnie, tak aby móc wykonywać zamaszyste ruchy rękami. Osoba wskazana przez nauczyciela (lub wybrana losowo) jest malarzem. Stoi tyłem do pozostałych uczniów i wykonuje zamaszyste ruchy jakby malowała abstrakcyjny obraz. Pozostali uczniowie starają się te ruchy powtarzać i tym samym „malują” swoje obrazy.

Ćwiczenie 5. „Lubię gdy…” (autoprezentacja; określanie pozytywnych emocji)

Uczniowie siedzą w kole. Zadanie polega na dokończeniu zdania. Rundę rozpoczyna osoba prowadząca mówiąc „lubię gdy” i uzupełnia zdanie np. jesteśmy razem. Kolejna osoba powtarza początek zadania i uzupełnia je zgodnie z własnymi odczuciami. Ćwiczenie jest zakończone, gdy wszyscy siedzący w kole dokończą zdanie.

Podsumowanie zajęć przez osobę prowadzącą lub rundka „co Ci dały te zajęcia?”

 

SCENARIUSZ NR 3

kl. VII – VIII

Cel zajęć: Integracja grupy (rozwijanie umiejętności współpracy, szukanie wspólnych zainteresowań), budowanie dobrej atmosfery, klimatu bliskości/zaufania

Forma: warsztat

Czas trwania: 45 minut

Grupa wiekowa: VII - VIII klasa

 1. Wstęp - wychowawca wyjaśnia dlaczego wprowadza zajęcia reintegrujące uczniów(zwrócenie szczególnej uwagi na dbałość wszystkich o dobre relacje w grupie, o to, aby każdy dobrze się w niej czuł, mógł zaspokajać swoje potrzeby oraz mógł realizować swoje zadania edukacyjne w sprzyjającej atmosferze).
 2. Nastrój w kolorze. Rundka – w jakim kolorze jest dziś mój nastrój (ćw. wprowadzające).
 3. Pytanie do klasy – co jest potrzebne, żeby stworzyć grupę, w której dobrze się czujemy? Burza mózgów. Pomysły zapisujemy na tablicy. Omówienie. (Na kolejnych zajęciach można stworzyć plakat, który będzie wisiał w naszej klasie.)
 4. Co lubimy u innych (budowanie dobrej atmosfery).Chętni uczniowie wypowiadają się na temat - jakie cechy charakteru cenią u innych ludzi. Nauczyciel zapisuje je na tablicy. Omówienie, które cechy najczęściej występują w naszej klasie; na czym możemy bazować tworząc dobrą atmosferę.
 5. Lista cech wspólnych (poznanie rówieśników, budowanie klimatu bliskości, szukanie wspólnych zainteresowań). W obrębie klasy tworzy się grupy według np. koloru oczu (można wybrać inną kategorię). Wyłonione grupy opracowują listę cech wspólnych i przedstawiają ją pozostałym grupom (np. dotyczące zainteresowań, sposobów spędzania wolnego czasu...).Na koniec wyłania się cechy wspólne dla wszystkich grup. Omówienie - co najbardziej łączy naszą klasę.
 6. „Przewodnik” (budowanie zaufania). Dobieramy się w pary (osoby które nie siedzą ze sobą w ławce, nie są dla siebie najbliższymi przyjaciółmi). Jedna osoba z pary ma zamknięte lub zawiązane oczy. Druga prowadzi ją po klasie w bezpieczny sposób (2,3 minuty i zmiana ról). Omówienie jak się czuli w każdej roli.
 7. „Moja klasa jest…” - powiedz coś miłego o swojej klasie.

Krótkie ćwiczenie dodatkowe:

Niedokończone zdania. Prowadzący po kolei odczytuje zdania, chętni uczniowie je kończą.

 • Gdybym mógł pojechać gdzie zechcę, wybrałbym …
 • Najbardziej jestem szczęśliwy, kiedy …
 • Mój ulubiony pisarz, książka, zespół muzyczny …
 • Prezent urodzinowy, który pamiętam, to …
 • Mój ulubiony deser, to …
 • Cieszę się kiedy …
 • Jestem dumny, że …
 • Moje hobby, to …

 

SCENARIUSZ NR 4

kl. I szkoły ponadpodstawowej

Cel zajęć: integracja grupy, dająca szansę na stworzenie dobrej atmosfery sprzyjającej współpracy, budowaniu wzajemnego zaufania

Forma: warsztat

Czas trwania: 45 minut

Grupa wiekowa: I klasa szkoły ponadpodstawowej

 1. Wstęp wychowawcy: przyczyny organizowania zajęć integracyjnych - podanie celu (zwrócić szczególną uwagę uczniom, iż po powrocie ze zdalnego nauczania ważne jest zadbanie o dobre relacje w grupie, o to, aby każdy dobrze się w niej czuł i mógł realizować swoje zadania edukacyjne).
 2. Burza mózgów – Z czym mi się kojarzy  zgrana grupa? – pomysły wypisujemy na tablicy.
  • Omówienie. Na czym najbardziej zależy naszej klasie? Co chcemy osiągnąć?
 3. Rundka – Niedokończone zdanie: Wśród ludzi czuję się dobrze, gdy… (określanie pozytywnych emocji)
 4. Praca w grupie (poznawanie się, tworzenie spójności) – Uczniowie łączą się w kilkuosobowe grupy; w ciągu kilku minut starają się znaleźć jak najwięcej podobieństw (koncentrujemy się na cechach, które nie są dostrzegalne ‘gołym okiem’ – cechy charakteru, zainteresowania). Omawiamy na forum. Szukamy wspólnych cech dla całej klasy. Wypisujemy je na dużym kartonie. Wieszamy w widocznym miejscu w pracowni.
 5. „ Tak-Nie” (poznanie rówieśników, budowanie śmiałości)
  • Przebieg: Prowadzący wyznacza na środku sali umowną linię: tak- nie. Uczniowie w zależności od określonego stwierdzenia, prezentowanego przez prowadzącego ustawiają się albo po stronie „TAK”, albo po stronie „NIE” :
   • jestem odważny
   • lubię czekoladę
   • umiem jeździć na łyżwach
   • czytam dużo książek
   • lubię komedie
   • jestem cierpliwy…
 6. Praca w parach (współpraca, komunikacja) – Uczniowie łączą się w losowo dobrane pary (np. wszyscy rozchodzą się po klasie, na znak dany przez nauczyciela, łączysz się z osobą stojącą najbliżej ciebie). Nauczyciel odczytuje krótkie opowiadanie (tylko raz) Zadaniem uczniów jest zapamiętanie i narysowanie jak największej ilości szczegółów. Para tworzy wspólną pracę. Można utrudnić zadanie – tworzą ją bez słownego porozumiewania się..
 7. „Oto jest ogromna budowla. Cała wykonana z niebiesko żółtych kwadratowych płytek. Ma 10 pięter. Na każdym piętrze jest po 7 okien. Na szczycie błyszczy czerwona kopuła zakończona szpicem. Budowlę otacza parkan zrobiony z pojedynczych desek. Dookoła kręci się mnóstwo ludzi.”
  • Omówienie: Ilu parom udało się zapamiętać jak najwięcej szczegółów? Co było tego przyczyną (jak pracowali, czy każdy miał jakąś rolę, co im pomogło)?
 8. Rundka – Jak się czujesz po zajęciach? Co było dla ciebie ważne? Czego nowego dowiedziałaś/eś się o swojej klasie?

 

SCENARIUSZ NR 5

Szkoły ponadpodstawowe

Cel zajęć: ponowna integracja grupy; tworzenie dobrej atmosfery, dbanie o swoje potrzeby; rozwijanie współpracy

Forma: warsztat

Czas trwania: 45 minut

Grupa wiekowa: I klasa szkoły ponadpodstawowej

 1. Wstęp wychowawcy: przyczyny organizowania zajęć integracyjnych - podanie celu (zwrócić szczególną uwagę uczniom, iż po powrocie ze zdalnego nauczania ważne jest zadbanie o dobre relacje w grupie, o to, aby każdy dobrze się w niej czuł i mógł realizować swoje zadania edukacyjne).
 2. Burza mózgów – Jakie korzyści płyną z bycia w zgranej grupie? (które z wymienionych są widoczne w naszej klasie; można je wypisać na dużym kartonie, powiesić w widocznym miejscu w pracowni i dopisywać pojawiające się kolejne korzyści.
 3. Zabawa „Węzeł gordyjski” (ćw. na współpracę)– Wszyscy zamykają oczy; wyciągają przed siebie prawą rękę. Powoli zbliżają się do siebie z zamkniętymi oczami i łapią pierwszą napotkaną dłoń. Otwierają oczy i chwytają  drugą ręką dłoń osoby, z którą nie są jeszcze złączeni Zadaniem grupy jest rozwiązanie powstałego węzła. Zasadą jest zakaz puszczania złapanych wcześniej rąk.
 4. „Moje potrzeby” (tworzenie dobrej atmosfery, dbanie o prawidłowe relacje, swoje dobre samopoczucie; współpraca) – każdy uczeń wypisuje na kartce (anonimowo) po jednej, najważniejszej własne potrzebie dotyczącej funkcjonowania w klasie; wszyscy wrzucają kartki do przygotowanego pudełka; dzielimy klasę na kilka grup; nauczyciel rozdaje grupom po kilka kartek. W grupach poszukujemy sposobów zaspokojenia wymienionych potrzeb. Omawiamy na forum. Uczniowie mogą zapisać w swoich notatkach pomysły, które im się podobają i są dla nich realne do zrealizowania.
 5. Rundka „ Niedokończone zdania”(poznawanie rówieśników, umiejętność określania emocji) - Nauczyciel wyczytuje początek zdania, uczeń kończy (jedno zdanie dla jednego ucznia; zdania mogą się powtarzać)
 6. Zdania typu: Lubię kiedy…, Czuję się dobrze, gdy…, Najbardziej cenię w ludziach…, Moje hobby to…, Jestem spokojna/y, kiedy….
 7. Rundka – Jak się czujesz po zajęciach? Co było dla ciebie ważne? Czego nowego dowiedziałaś/eś się o swojej klasie?

Dodatkowe ćwiczenia/ zabawy:

 1. Praca w parach (poznawanie rówieśników, budowanie zaufania) – Uczniowie przeprowadzają wywiad, starając się dowiedzieć jak najwięcej nieznanych informacji o koleżance/koledze. Następnie przedstawiają na forum grupy (krótko, najważniejsze/najciekawsze informacje.
 2. Zabawa „Bez słów” (współpraca, rozwijanie prawidłowej komunikacji) – W grupach; uczniowie dostają konkretne zadanie do wykonania (bez słownego porozumiewania się), np. ustawić się w rzędzie wg alfabetycznej kolejności imion; utworzenie ze swoich ciał jakiejś litery, zbudowanie maszyny, pomnika; dobranie się w pary wg jakiejś kategorii, np. wzrostu
 3. Zabawa „Marzenie” (budowanie dobrych relacji, zaufania) – Siadamy w kręgu. Polecenie: Zamknij oczy i wyobraź sobie, że za chwilę może spełnić się twoje marzenie. Przywołaj je. Opowiedz o nim krótko.

Omówienie:

 • Co jest wspólnego w naszych marzeniach?
 • Jak się czujemy, gdy marzymy?
 • Jakie uczucia wyzwalają w nas marzenia?